Dotacje - indywidualna analiza możliwości otrzymania

120 000 000 000 euro

Taką kwotę (w zaokrągleniu) będą mogły pozyskać w latach 2014-2020 firmy, samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne podmioty z dotacji Unii Europejskiej.

Na podstawie przesłanej do nas ankiety przygotujemy analizę możliwości otrzymania przez Państwa dotacji na planowane przedsięwzięcie.

Do pobrania:
Ankieta dla firmy (założenie lub rozwój działalności gospodarczej)
 

Koszt opracowania indywidualnej analizy: 200 zł brutto. Czas opracowania: do 7 dni.


Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: biuro@inicjatywalokalna.pl
lub
InicjatywaLoklana.pl, ul. Targowa 18/609, 25-520 Kielce

W przypadku pytań proszę dzwonić 507 048 678.

Prześlij informacje / zadaj pytanie