O nas

"Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno" Quintus Eniusz

InicjatywaLokalna.pl to połączenie naszego doświadczenia w pracy na rzecz rozwoju samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Odpowiadamy na rosnące wymagania ze strony jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, naszych Klientów, co do jakości i zakresu świadczonych usług.

Mamy swoje pasje i tworzymy z pasją. Najważniejsze jest właściwe przygotowanie i konsekwentne dążenie do założonego celu. InicjatywaLokalna.pl to zespół ludzi, którzy wykreowali i opracowali kilkaset projektów, pozyskali dotacje zewnętrzne oraz wdrożyli szereg inicjatyw lokalnych.

Dziękujemy za zaufanie i dotychczasową współpracę naszym Klientom. To ponad 200 samorządów, instytucji, organizacji i firm. Wspólnie opracowaliśmy ponad 400 dokumentów niezbędnych do rozwoju i uzyskania dotacji, głównie ze środków Unii Europejskiej tj. studiów wykonalności, wniosków, prognoz, programów, raportów, badań, planów, strategii i innych. Wartość opracowanych Studiów Wykonalności oraz Biznes Planów projektów na które zostały złożone wnioski o dotację przekroczyła 1 mld zł.

Zapraszamy do dalszego współdziałania na rzecz rozwoju Państwa organizacji i regionu.

Paweł Walczyszyn z Zespołem

Prześlij informacje / zadaj pytanie