O nas

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali"
Jan Paweł II

Paweł Walczyszyn … sam o sobie ...

  
Zacznę od podsumowania:

 1. Od 1999 roku doświadczenie w budowaniu projektów, pozyskiwaniu dotacji i realizacji projektów z dotacją oraz działaniu na rzecz rozwoju lokalnego i budowania kapitału społecznego.

 2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz świadczeniu doradztwa – ponad 5000 godzin.

 3. Doświadczenie jako beneficjent dotacji – pozyskanie, zrealizowanie i rozliczenie dotacji z różnych programów jako osoba fizyczna / pracownik firmy / właściciel firmy / prezes stowarzyszenia / dyrektor biura Zarządu / Zastępca Wójta Gminy.

 4. Doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioosobowymi zespołami ludzi, kilkudziesięciomilionowymi budżetami i projektami z dofinasowaniem PHARE, SAPARD, ZPORR, PAOW, POKL, RPO, PROW, PO RYBY i inne.

 

 

 

 

 

 

Odbiór Certyfikatu POT dla Gry terenowej Kraina Legend Świętokrzyskich (Poznań, Tour Salon 2006)

Budowanie projektów to pasja do wprowadzania pozytywnej zmiany… 
Pracowałem przy stworzeniu / realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, krajowych i innych, między innymi:

 • Forum na rzecz rozwoju Gór Świętokrzyskich (POKL, 2010)

 • Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny (POKL, 2011-2013)

 • Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego (RPO, 2008-2009)

 • Małymi krokami w wielki świat (POKL, 2013-2015)

 • Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pięknych UJK (RPO, 2010-2013)

 • Pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora MSP w Województwie Świętokrzyskim (PHARE STEP IFE, 2000-2001)

 • Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych Województwa Świętokrzyskiego, (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie na rzecz FIP, 2002)

 • Poznajmy się lepiej - wsparcie potencjału LGD Region Włoszczowski (POKL, 2008)

 • Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn (POKL, 2011-2012)

 • Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową (RPO, 2010-2011)

 • Przebudowa Kina Pegaz w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (RPO, 2008)

 • Renowacja zabytkowego rynku w Szydłowie wraz z odbudową murów miejskich (RPO, 2008-2009)

 • Społeczność Województwa Świętokrzyskiego partycypuje w rozwoju swojego regionu (PHARE ACCESS, 2001-2002)

 • Świętokrzyski Sztetl – utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego oraz Kampania promocyjna (RPO, 2009-2013)

 • Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Tetrapodem” (RPO, 2010)

 • Turystyczna i gospodarcza kampania promocyjna Powiatu Kieleckiego (RPO, 2009)

 • Turystyka motorem rozwoju Ziemi Daleszycko-Rakowskiej (Pilotażowy Program Leader+, Schemat II, 2007-2008)

 • Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec (RPO, 2008-2014)

 • Utworzenie Izby Tradycji im. Prof. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej wraz ze ścieżką edukacyjną (PO RYBY, 2012-2014)

 • Utworzenie Kresowej Osady w Baszni Dolnej (RPO, 2010)

 • Utworzenie Staszowskiego Ośrodka Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG (RPO, 2011)

 • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu (POKL, 2011-2013)

 • Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i  Gminy Chmielnik (POKL, 2011-2012)

 • Z kulturą za pan brat – Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny (Fundacja Wspomagania Wsi i Fundacja im. Stefana Batorego, 2003)

 • Zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowicach (RPO, 2009)

 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – zabezpieczenie, uatrakcyjnienie i promocja (RPO, 2009-2014)

 • … kilkanaście Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

 • … kilkadziesiąt projektów dotyczących: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, infrastruktury turystycznej i kulturalnej, , termomodernizacji, szkół, sal gimnastycznych, służby zdrowia, terenów rekreacyjnych i inwestycyjnych, rewitalizację

 • … kilkadziesiąt projektów na założenie i/ lub rozwój działalności gospodarczej

 

Podziękowanie za pełnienie funkcji Eksperta w projekcie dotyczącym rozwoju agroturystyki w Obwodzie Winnickim na Ukrainie.

 

Dzielenie się wiedzą to szansa i przyjemność dla tego co daje i tego co bierze …
Służę swoim własnym doświadczeniem i wiedzą teoretyczną w trakcie prowadzonych warsztatów, szkoleń, prelekcji, doradztwa, itp. itd. … w takich obszarach jak:

 • Dotacje z Unii Europejskie i innych źródeł

 • Rozwój regionalny

 • Produkt i marka lokalna

 • Przedsiębiorczość

 • Produkt turystyczny

 • Kapitał i aktywność społeczna

 • Planowanie i zarzadzanie strategiczne

 • Partnerstwa lokalne: LGD, LGR, Klastry

 • Marketing terytorialny

 • Organizacje pozarządowe

Pobudzanie, aktywizowanie i działanie w skali lokalnej …
Można czekać jak inni to zrobią (i narzekać) lub zacząć działać samemu … dla dobra innych i swojego :-)

 • Jestem członkiem założycielem kilku organizacji pozarządowych, między innymi Lokalnej Organizacji Turystycznej Kraina Legend Świętokrzyskich, Stowarzyszenia Klub 3D; Debata, Decyzja, Działanie (Członek Zarządu 2006-2008), Lokalnej Grupy Działania Wokół Łysej Góry i Stowarzyszenia Świętokrzyskie Możliwości (Prezes Zarządu 2008-nadal).

 • Byłem Liderem grupy partnerskiej Kraina Legend Świętokrzyskich i Odyseja Świętokrzyska oraz Trener w zakresie tworzenia produktów turystycznych i rozwoju turystyki, akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa; realizowany przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i F5 Konsulting Sp. z o. o. Przez 2 lata pracy poznałem „na żywo” oraz uczestniczyłem we współtworzeniu kilkudziesięciu produktów turystycznych w Polsce.

 • Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Świętokrzyskie Milenium 2006 na Świętym Krzyżu.

 

Dekret powołujący Komitet Organizacyjny uroczystości na Świętym Krzyżu.

 

 • Byłem inicjatorem i współtwórcą Krainy Legend Świętokrzyskich, produktu turystycznego Gry terenowe w krainie mocnych wrażeń; produktu otrzymał nagrodę Polskiej Organizacji Turystycznej Najlepszy produkt turystyczny 2006 roku.

 • Byłem członkiem (1996-2001) i Wiceprezydentem ds. Zasobów Ludzkich w kadencji 1998/1999 w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce; Komitet otrzymał nagrodę Najlepszy Komitet Lokalny AIESEC Polska.

Certyfikat udziału w Grze terenowej w ramach Krainy Legend Świętokrzyskich.

 

Zawsze trzeba lubić, to co się robi, inaczej nie ma sensu …
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. „Jeżeli chcesz zmieniać świat, zmiany musisz zacząć od siebie”. Gandhi
Dwa stwierdzenia, a chodzi o to samo … Zawsze chciałem robić coś fajnego, coś co pozostawi jakiś pozytywny ślad. Więc teraz muszę się starać… :-)

 • W trakcie studiów na Politechnice Świętokrzyskiej działałem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Polska, Komitet Lokalny w Kielcach, pełniąc między innymi funkcje Koordynatora Projektów oraz Wiceprezydenta ds. Zasobów Ludzkich. Posiadam tytuł magistra zarządzania w administracji publicznej uzyskany w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ach te czasy studenckie …:-)))

 • Na III roku studiów rozpocząłem pracę w Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. jako specjalista ds. konsultingu realizując projekty dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Tam koordynowałem pierwsze projekty współfinansowane ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej np. PHARE ACCESS czy PHARE STEP IFE.

 • Podczas studiów nawiązałem również współpracę z firmą specjalizującą się w badaniach rynkowych – MEMRB International Poland, Polskie Biuro Badań Marketingowych Sp. z o.o. w Warszawie. Przez ponad 8 lat byłem Koordynatorem badania Retail Audit, Census na terenie byłego województwa Kieleckiego i Tarnobrzeskiego. Poznałem jak pracuje międzynarodowa korporacja, jak robi się badania rynkowe i zarządzałem grupą kilkunastu ankieterów.

 • W ostatnich dniach 2002 roku otrzymałem propozycję objęcia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Bieliny. Szybko uzgodniłem warunki współpracy i zaczęła się wielka przygoda, a zarazem ciężka praca na rzecz Gminy Bieliny, gminy z którą nic do tamtego momentu mnie nie wiązało. Starałem się wdrażać zasadę, że samorząd to ludzie, a nie urząd gminy. Poznałem i współpracowałem z wieloma osobami, którym po prostu się chciało. Wspólne pomysły, aktywizacja mieszkańców i marzenia, które zaczęliśmy realizować … Zawsze będę Im za to wdzięczny. Zbudowanie zespołu „takich ludzi” i odnoszenie przez Nich sukcesów, to rzeczy które cieszyły i nadal cieszą. Właśnie od aktywności ludzi i kompetencji pracowników urzędu zależy jak szybko będzie się rozwijał dany region.

 • Gdy z żoną podejmowaliśmy decyzję o budowie własnego domu, dwie rzeczy były dla nas oczywiste: ma to być urocze miejsce i że będziemy prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. Po kilku miesiącach urocze miejsce odnaleźliśmy na terenie Gminy Bieliny, u podnóża Łysej Góry i Klasztoru na Świętym Krzyżu, a od 2006 roku Dom Gościnny Carownica przyjmuje turystów odwiedzających Góry Świętokrzyskie. W 2010 roku swoją działalność rozpoczęło Siedlisko Carownica – kompleks całorocznych domków do wynajęcia. Serdecznie zapraszam - www.carownica.pl.

 • Jako Dyrektor Biura Zarządu Lokalnej Grupy Działania Związek Stowarzyszeń Białe Ługi, a później LGD Białe Ługi koordynowałem realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Pilotażowy Program Leader+, Schemat II Turystyka motorem rozwoju Ziemi Daleszycko-Rakowskiej. Doprowadziłem do poszerzenia obszaru działania LGD 2 do 8 gmin. Nadal mam przyjemność współpracować (z dużymi efektami) z biurem, organami LGD, jak i jej członkami.

Podziękowanie za pracę na rzecz LGD Białe Ługi.

 

 • Dużym wyzwaniem było dla mnie wsparcie członków LGR Między Nidą a Pilicą w zbudowaniu organizacji i pozyskaniu dotacji na jej funkcjonowanie. Powstała LSROR i w ramach pierwszego konkursu MRiRW otrzymaliśmy ponad 15 mln zł na rozwój obszaru. Jako Dyrektor Biura Zarządu dążyłem do wdrożenia trwałych mechanizmów przejrzystego funkcjonowania organizacji, co ma ogromny wpływ na pobudzenie zainteresowania społeczności lokalnej zaangażowaniem w działalność na rzecz obszaru. Fajnie jest obserwować i współpracować z zespołem ludzi, którzy dalej rozwijają tą organizację.

 

Podziękowanie za pracę na rzecz LGR Między Nidą a Pilicą.

 

 • Gdy w 2002 roku zarejestrowałem jednoosobową działalność gospodarczą chciałem zajmować się organizacją imprez okolicznościowych, badaniami marketingowymi i handlem…

 • W 2008 roku powstała firma pod nazwą Projekt Paweł Walczyszyn i marką  InicjatywaLoklana.pl, a zakres działalności wynika z mojego doświadczenia i wiedzy. Dobry Zespół pracowników i współpracowników zewnętrznych pozwala nam na udzielanie naszym Klientom wsparcia w realizacji ich projektów, planów, przedsięwzięć, operacji, itp. itd. … i marzeń …

Cieszę się, że służąc doświadczeniem i wiedzą przyczyniamy się do sukcesów naszych Klientów.         
 

Prześlij informacje / zadaj pytanie