Strategie rozwoju powiatu

Największe wyzwanie stojące obecnie przed administracją samorządową to zarządzanie i planowanie strategiczne, z priorytetowymi obszarami takimi jak interaktywne rządzenie, przedsiębiorczość, partnerstwa lokalne, kreowania publicznych wartości, efektywność finansów publicznych czy starzejące się społeczeństwo. Możliwość ubiegania się o dotacje w latach 2014-2020 to ogromna szansa, a jednocześnie odpowiedzialność za prawidłowe zaprogramowanie rozwoju regionu. "Rozwój jest tym co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym co jest robione dla nich" – Strategia to pomysł na region i jednocześnie szansa na realizację konkretnych zadań przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, samorząd i/lub w ramach ich partnerstw.

Napisz / powiedz o swoich potrzebach / problemach do rozwiązania. Postaramy się pomóc.

Napisz e-mail: biuro@inicjatywalokalna.pl
lub
zadzwoń
507 048 678 lub 41 343 01 24.

Prześlij informacje / zadaj pytanie